بازیافت باتری

Lithium battery recycle

بازیافت باتریهای لیتیومی

با توسعه وسایل نقلیه الکتریکی شامل باتری های لیتیوم یونی به عنوان وسایل ذخیره انرژی، تقاضا برای باتری های لیتیوم یونی در کل صنعت در حال افزایش است که مسلماً منجر به تعداد زیادی باتری لیتیوم یونی در مشکل زباله، … ادامه مطلب

0دیدگاه ها